responsive image
 
Captcharesponsive image

معرفی کلی طرح

در چرخه کسب وکار از هدایت کارآفرین تا اطلاع رسانی میزان کارآفرینی و مشکلات آن به مدیران سطح عالی کشور اطلاعات بصورت جزیره ایی می باشد و هیچگونه انسجام و پیوستگی و همبستگی بین آنها وجود ندارد که مسئولان تصمیم گیرنده بتوانند نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت نمایند از این رو طرحهایی اجرا می شود که مقطعی و بعداز مدتی نقاط ضعف آن باعث از دست رفتن کیفیت آن می شود در طراحی این سایت سعی شده است که در ابتدای شروع حس خلاقیت افراد را برانگیزد سپس مرحله به مرحله آن فرد را بسوی کسب و کار مورد دلخواهش راهنمایی کند . همچنین این سایت کارآموزان را در بنگاههای اقتصادی بصورت عملی و هدفمند هدایت می نماید و باعث آموزش عملی دروس تئوری مربوطه رشته تحصیلی دانشجویان می شود و آنرا آماده ورود به بازار کسب و کار می نماید وفرآیندهای تولید بنگاه اقتصادی نیز مورد بررسی قرار می گیرد واز دیگر ماموریتهای این سایت هدایت دانشجویان در طول دوره تحصیلی آموزش مرحله به مرحله آنها برای تهیه طرح و کسب و کار که بر طبق منابع درسی دانشجو در هر ترم تحصیلی می باشدو در پایان به آن بنگاه و سازمانهای متقاضی و مربوطه بصورت مانیتورینگ لحظه به لحظه اطلاع رسانی می شود .

معرفی طرح کارآفرینی سیستمی

در طرح کارآفرینی سیستمی ، دو ویژگی افراد مورد بررسی قرار می گیرد 1- ویژگی شخصیتی 2- ویژگی رفتاری که مورد اول براساس استانداردهایی که پژوهشگران خارجی و داخلی بدست آورده اند بصورت نمودار و مقایسه آن با حداقل ها انجام می شود در مورد دوم براساس مواردی که در پرسشنامه از هر فرد بدست می آید مورد بررسی مشاور قرار می گیرد و با توجه به پیامها سیستم از پرسشهای انجام شده تجزیه و تحلیل صورت می پذیرد و مواردی که فرد می بایست در راه اندازی کسب و کار رعایت نماید و شغلهایی که با نتایج بدست آمده مطابقت دارد بصورت پیشنهاد ارائه می گردد . بعد از پیشنهاد شغل براساس راهنمایی سیستم یکی از شغلهای را کارآفرین انتخاب می نماید و به مرحله بعدی که برآورد اقتصادی طرح می باشد میرود که اعدادتقریبی اولیه از طرف کارآفرین به سیستم داده می شود و سیستم بصورت آنلاین براساس اطلاعات وارد شده اطلاع می دهد که این طرح از نظر مبناهای مالی قابل قبول است یا خیر اگر طرح باتوجه به برآوردهای انجام شده قابل قبول باشد، باید چرخه عمر محصول مورد ارزیابی قرارگیرد یعنی از نظر صادرات ، واردات ، عرضه ، تقاضا و . . . مورد بررسی قرار گیرد که اگر این چرخه روبه رشد باشد از نظر اقتصادی قابل قبول می باشد و اگر این چرخه روبه نزول باشد این محصول جهت تولید می بایست بانوآوری همراه باشد . بعداز موارد فوق الذکر کارآفرین می تواند کسب و کار خود را باتهیه طرح کسب و کار و گرفتن مجوزهای لازم شروع نماید

معرفی طرح کارآموزی

این طرح براساس دوره کارآموزی می باشد که 12 رشته تحصیلی می توانند در این طرح فعالیت نمایند و براساس منابع درسی که گذرانده اند سوالاتی برای آنها طراحی شده و در اختیار آنان قرار می گیرد و به همراه استاد راهنما به کارخانه مورد نظر معرفی می گردند و شرع به کنترل فرآیندهای تولید براساس سوالات پیش بینی شده می نمایند و گزارش آنرا بصورت سیستمی به مرکز کنترل شرکت ارائه می نمایند و توسط کارشناسان شرکت مورد بازبینی و تحلیل قرارگرفته ونتیجه آن بصورت نمودار و درصد صرفه جویی اگر این فرآیندها در حد ایدآل قرارگیرد برآورد می گرددو به کارخانه و سازمانهای متقاضی مربوطه ارائه می شود .

طرح هماهنگی، نوآوری، اقدام و عمل (هناع)

طرح هناع بر گرفته از چهار کلمه همبستگی ، نوآوری ، اقدام و عمل می باشد که جهت شناسایی ظرفیتها و جلب مشارکت و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی در محورهای فروش محصول ، تولید محصول ، راه اندازی و خلق کسب وکار جدید نوآور متناسب با امکانات بنگاه صورت می پذیرد که برای هر مجموعه (مجموعه نورد سیم و کابل ، لبنیات ، دامداری ، گلخانه ، مبل ، چرم و . . . ) کسب و کار چهار مرحله دارد و شامل 1- آماده سازی 2- شناخت 3- طراحی و داوری طرحهای مشابه و ارائه در محل بنگاه 4- اجراء و کنترل ، در مرحله آماده سازی ، فراخوانها از دانشجویان ، بنگاههای اقتصادی , تعیین هیئت داوری و برگذاری کارگاه آموزش صورت می پذیرد و محصول بنگاههای اقتصادی فراخوان شده را جهت تحقیقات میدانی و انتخاب دانشجویان برای ایده پردازی در اختیار آنان قرارداده و نفرات جهت ایده پردازی در بنگاهها تعیین می گردند سپس مرحله شناخت شروع شده یک هفته به آنها وقت داده می شود تا تحقیقات میدانی در مورد محصول انتخابی خود بدست آورده و آماده ایده پردازی برای آن بنگاه شوند بعداز آن در روز تعیین شده نفرات ایده پرداز برای بنگاه تعیین شده به همراه مشاوران کسب و کار در روز نخست مصاحبه با مدیران بنگاه و جمع آوری اطلاعات می نمایند و کسانی که در یک ایده اتفاق نظر دارند در گروههای 5 نفری ارزشهای پیشنهادی(ایده) را از دیدگاه مشتری مورد بررسی قرار داده و دردسرهاو منفعت های آنرا مشخص و محصولات آنرا تعیین و منفعت سازها و دردسرکاههای آنرا مشخص می نمایند در روز دوم طراحی با ایجاد طوفان فکری و جمع بندی ایده ها ، تابلوی طراحی مدل کسب و کار را در حضور داوران تکمیل نموده و به سوالات داوران در مورد مدل پاسخ داده و امتیاز کسب می نمایند در انتها ایده ها جمع بندی شده ، ایده های برتر مشخص می گردند که نماینده بنگاه یکی یا بیشتر انتخاب نموده و پیش قرارداد امضاء می نماید. مرحله چهارم که پیاده سازی می باشد گروه یا گروهای انتخاب شده طرح توجیهی و اقتصادی را تهیه و آنرا پیاده سازی نموده ، وظیفه شرکت در این مرحله کنترل گزارشات گروه ها وتعیین بهترین گروه از نظر بازدهی ایده می باشد این طرح بر اساس بند 20 اقتصاد مقاومتی طراحی گردیده است .

معرفی مانیتورینگ سیستمی

تمامی اطلاعات بدست آمده از فعالیت های بالا مجتمع شده و بصورت هدفمند گروه بندی وفرآوری می شوند و تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در اختیار مدیران دستگاههای مربوطه که نیاز به آن دارند قرار می گیرند تا براساس این اطلاعات تصمیمات لازم را جهت برطرف نمودن ضعفها و تقویت نقاط قوت اتخاذ نمایند .